Wpisy z kategorii 'Do załatwienia'

Bierzące sprawy

Na spotkaniu z administratorem wspólnoty, które odbyło się 06.10.2009 omówiono bieżące sprawy wspólnoty.

W spotkaniu uczestniczył zarząd w pełnym składzie oraz Pan Arkadiusz Smółka jako przedstawiciel administratora.

Najważniejszą sprawą poruszoną na spotkaniu była kwestia przecieków dachu zaobserwowanych w tym roku. Podjęta przez wykonawcę budynku próba naprawienia problemu wydaje się niewystarczająca (aczkolwiek nie zanotowano nowych przecieków) i w z związku z tym będziemy nadal monitować o pełne zabezpieczenie dachu w ramach gwarancji.

Prosimy wszystkich lokatorów, którzy mieli problem z przeciekiem o poinformowanie zarządu o tym fakcie abyśmy mogli zebrać pełną wiedzę na temat problemu.

Dodatkowo poruszono problem min. niesprawnej części instalacji domofonowej (oraz jej zabezpieczenia) w klatce 105, czujników ruchu montowanych w garażu, zabezpieczenia schodów wejściowych do klatki 105 i prowadzących do piwnic.

Na przyszłorocznym zebraniu administrator powinien przedstawić propozycje rozwiązania problemu instalacji anteny zbiorczej oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.

Poruszono także problem parkowania samochodów z instalacją gazową w parkinu podziemnym, co jest niezgodne z obowiązującym prawem (parking nie jest przystosowany do parkowania takich pojazdów).

Zabezpeczenie domofonu

Zabezpeczenie domofonu