Sondy

Na tej stronie mieszkańcy tworzący wspólnotę mogą decydować o przyszłości wspólnoty.

Mamy nadzieję, że taka forma demokracji nikogo nie odstraszy a przyczyni się do upowszechnienia internetu.

Swój głos można także przekazać członkom zarządu wspólnoty.

Wyniki głosowania na administratora