Wpisy z sierpień, 2008

Uchwała nr 3/2008 o wyborze administratora Wspólnoty Mieszkaniowej

Uchwałą członków Wspólnoty Mieszkaniowej SKALNA 105/107/109 wybrano administratora budynku. Firma Arpol Sp z o.o. mająca siedzibę przy ul. Grota Roweckiego 42 (budynek WKU i Urzędu Skarbowego) przejmie administrację. Odbyło się głosowanie w którym większość opowiedziała się za wyborem firmy Arpol.

Firma Arpol posiada własne zaplecze techniczne i utrzymania czystości. Zarząd został upoważniony do podjęcia negocjacji w sprawie podpisania umowy.

Ogrodzenie parkingu

Na zebraniu członków wspólnoty mieszkaniowej dnia 21.08.2008 zaproponowano rozwiązanie sprawy parkingu. Padła propozycja postawienia dodatkowego znaku zakazu parkowania dla osób spoza wspólnoty i/lub ogrodzenia parkingu.

Dostęp do konta mieszkańca wspólnoty

Proszę o przesyłanie swoich adresów email wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem na adres roznicki@o2.pl. Dane te zostaną wykorzystane tylko dla realizacji celów wspólnoty. Dla wszystkich założę odpowiednie konto które umożliwi logowanie się do portalu i przedstawianie własnych propozycji oraz komentowanie pomysłów innych.

Zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości ul. Skalna 105,107,109 w Tychach, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r.) zawiadamia, że w dniu 2008-08-21 (czwartek) o godzinie 18:00 w garażu klatki 107 odbędzie się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  3. Odczytanie porządku obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Przedstawienie ofert na zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej
  6. Głosowanie nad ofertami
  7. Podliczenie głosów i wybór zarządcy
  8. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na upoważnienie zarządu do wyboru dostawców internetu dla budynku
  9. Wolne wnioski i głosy.

Zamknięcie zebrania.

Uchwała nr 1/2008 o wyborze zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

My, Właściciele lokali w nieruchomości przy ul. Skalnej 105/107/109 w Tychach na mocy nadanych nam wUWL z dnia 24 czerwca 1994 uprawnień ustalamy, że Zarząd Wspólnoty będzie się składał z 3 osób. W skład zarządu wybieramy następujące osoby:

Joanna Wójcik,

Piotr Różnicki,

Piotr Winiarski

Uchwała podjęta na zebraniu dnia 15.07.2008

Uruchomienie portalu!

Witamy na portalu Wspólnoty Mieszkaniowej Skalna 105-107 w Tychach.

Portal powinien przyczynić się do poprawy komunikacji między społecznością wspólnoty.

Mam nadzieję, że będzie to najszybsza droga przekazywania wszelkich informacji pomiędzy mieszkańcami i sprawi, że będzie się nam wszystkim lepiej współpracowało.

Uchwała 2/2008

Streszczenie:

Uchwała dotyczy przekazania zarządowi pełnomocnictwa do zebrania ofert zarządców nieruchomości.