Zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości ul. Skalna 105,107,109 w Tychach, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r.) zawiadamia, że w dniu 2008-08-21 (czwartek) o godzinie 18:00 w garażu klatki 107 odbędzie się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  3. Odczytanie porządku obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Przedstawienie ofert na zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej
  6. Głosowanie nad ofertami
  7. Podliczenie głosów i wybór zarządcy
  8. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na upoważnienie zarządu do wyboru dostawców internetu dla budynku
  9. Wolne wnioski i głosy.

Zamknięcie zebrania.

0 Komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Twój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.