Wpisy z listopad, 2009

Nowe taryfy dla ciepła

PEC Sp. z o.o. w Tychach wprowadza do rozliczeń nowe ceny i stawki, które obowiązują od 1 grudnia 2009 roku dla PEC Tychy oraz dla EC Tychy S.A.
Ceny EC Tychy i stawki opłat PEC Tychy zawarte w nowych taryfach przedstawiają się następująco :

TARYFA EC TYCHY:

1) cena za zamówioną moc cieplną
2) cena za dostarczone ciepło
3) cena za nośnik ciepła

TARYFA PEC TYCHY:

6163,24 zł/MW/m-c 23,88 zł/GJ 9,47 zł/m3
wzrost o 3,86% wzrost o 2,62 % wzrost o 2,16 %

grupa Dl.2 – odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów
– stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe – 2999,93 zł/MW/m-c wzrost o 9,53%
– stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – 13,37 zł/GJ wzrost o 11,79%