Zaproszenie do składania ofert na ułożenie kostki betonowej o pow. 56 m².

Wspólnota Mieszkaniowa Skalna 105-109
ul. Skalna 105-107-109 43-100 Tychy
Administrator:
„Compendium Consulting”
ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy

Zwani dalej Zamawiającym:

Zapraszają do składania ofert na wykonanie:

1. Ułożenie kostki betonowej o pow. 56 m².

Przedmiar do pobrania.

Warunki dla oferentów:

1.1.  Wypełnić formularz ofertowy (Zał. Nr 1),
1.2.  Zaparafować wzór umowy- (Zał. Nr 2),
1.3.  Zaparafować wzór karty gwarancyjnej-(Zał. Nr 3),
1.4.  Przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
1.5.  Przedłożyć oświadczenie o braku zaległości w URZĘDZIE SKARBOWYM,
ZUS.
1.6.  Załączyć referencje
1.7.  Dysponować odpowiednią kadrą pracowników
1.8.  Przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony wg. Załączonego
przedmiaru.
1.9.  Dołączyć dowód wpłaty Wadium.
1.10.  Oferta winna być połączona w sposób uniemożliwiający rozerwanie. Na
kopercie należy dopisać: KONKURS- UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ”.
1.11.  Dokonać wizji w przedmiocie zamówienia i odebrać mapę.
1.12.  Oferent obowiązany jest do wpłaty wadium( konto Wspólnoty Mieszkaniowej)
do dnia 30-04-2012r, w wysokości 1 000 zł, które zostanie zwrócone pod warunkiem
rozpoczęcia prac w terminie. W przypadku nie rozpoczęcia prac w umówionym
terminie, kwota wadium zostanie zaksięgowane jako odszkodowanie. Numer
rachunku bankowego Wspólnoty: ING Bank Śląski, nr konta: 92-1050-1399-1000-
0090-6455-2301.

Wybór wykonawcy:

Zamawiający, zastrzegają dla siebie prawo wyboru do prowadzenia negocjacji z
oferentami zakwalifikowanymi do drugiego etapu.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą w terminie 7 dni od daty
wyboru.
Zamawiający zastrzegają sobie również możliwość unieważnienia postępowania
konkursowego bez podania przyczyny.
Termin składania ofert: 30-04-2012r do godz. 12.00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
„Compendium Consulting”
Piotr Winiarski
Ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
tel. 0 691 869 171

0 Komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Twój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.