Zmiana administratora

W związku z problemami związanymi z realizacją zadań administratora na zebraniu 25 marca 2010 postanowiono przegłosować uchwałę o zmianie administratora.
Poniżej znajduje się sprawozdanie zarządu ze współpracy z dotychczasowym administratorem:

Członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, streszczają najistotniejsze informacje dotyczące administratora Firmy Arpol Sp. z o.o.

Rok 2009 to pierwszy i zarazem najważniejszy czas wspólnego zamieszkiwania nabywców mieszkań i miejsc parkingowych w budynku przy ul. Skalna 105-109. W tym okresie występował największy problem przecieków z dachu, w kilku miejscach problem pojawiał się oraz występował cyklicznie. W naszej nieruchomości pojawiały się również drobniejsze awarie wymagające bieżącej konserwacji oraz drobnych napraw. Tj. awarie paneli domofonów, elektrozaczepy w drzwiach, oprawy oświetleniowe, naprawy zamków drzwiowych. Od początku roku administrowania, Zarząd, odnotowywał zwiększenie i ciągłe nawarstwienie spraw nie załatwionych. O wszystkich problemach Członkowie dowiadywali się osobiście od sąsiadów. Kumulacja problemów-awarii ciągle rosła osiągając w czasie końca lata 2009 swoje największe skomasowanie. Próby wskazywania przez Członków Zarządu na nieprawidłowości firmie Arpol nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym Zarząd, osobiście w pełnym trzy osobowym składzie postanowił spotkać się w siedzibie Administratora, gdzie podjęto działanie by zmusić Administratora do rzetelnej pracy. W efekcie sporządzono listę spraw-problemów, wskazując Administratorowi czas na ich realizacje. A były to m.in.
1. w dniu 6-10-2009 stwierdzono brak prawidłowego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, brak jakichkolwiek protokołów z przeglądu budynku Skalna 105,107,109. W KOB została wypełniona strona z danymi WM i wpisano osobę pana Smółkę jako mogącego dokonywać wpisy w KOB.
Zarząd zobowiązał Arpol do uzupełnienia wpisów, dokonania przeglądów oraz przesznurowania i opieczętowania KOB.
W dniu 24 marca 2010r, Zarząd stwierdził, iż KOB została uzupełniona o wpis z przeglądu kominiarskiego oraz o przegląd budynku, oba protokoły zostały sporządzone w grudniu ubiegłego roku.
Podsumowanie: postępowanie nieprawidłowe, w grudniu nie dokonuje się przeglądów, protokół z przeglądu budynku zawiera błędy, prawdopodobnie był wykonany bez oględzin budynku w terenie. Przegląd kominiarski bez zastrzeżeń.
Dodatkowym błędem jest fakt, iż wpisu do KOB dokonuje ,oprócz wyjątkowych sytuacji, osoba wskazana na ewidencji pierwszych stron księgi. W naszym przypadku wpisu dokonali kominiarz i osoba wystawiająca protokół z i tak źle sporządzonego protokołu przeglądu budynku.

2. w związku z ciągłymi sygnałami od współwłaścicieli WM o zalewaniu mieszkań z dachu i braku właściwej reakcji administratora, Zarząd zobowiązał Arpol do najpóźniej 30-10-2009r by problem ten rozwiązać na spotkaniu w siedzibie Zmirobu (z udziałem Krajak, Firma wykonująca dach)
Podsumowanie: na nasz wniosek doszło do spotkania, jednak po przez przeciąganie problemu przez Administratora nie udało się do końca roku go załatwić.

3. w nawiązaniu do przecieków z dachu , Zarząd zobowiązał administratora do wypisania na tablicy ogłoszeń informacji by współwłaściciele niezwłocznie zgłaszali wszelkie usterki.
Podsumowanie: Administrator zalecenie wykonał

4. w związku z powtarzającymi się naprawami elektrozaczepu w Skalna 105,tj. 5 napraw, wszystkie odpłatne, Zarząd zobowiązał administratora do ostatecznej i skutecznej naprawy do dnia 30-10-2009r
Podsumowanie: naprawy dokonano, po za gwarancja, WM obciążona wszystkimi kosztami.

5. w związku ze zbliżającym się okresem zimy, Zarząd zobowiązał administratora by ten wysłał zapytania z prośbą przesłanie oferty na odśnieżanie do Firm zewnętrznych do dnia 30-11-2009 i przedstawił je Zarządowi
Podsumowanie: Administrator prawdopodobnie nie rozesłał Zaproszeń, przedstawił Zarządowi nieprawdziwe informacje.

6. w związku z pytaniami współwłaścicieli parterów o umożliwienie zagospodarowania części ogródka przed wejściem balkonowym, Zarząd zobowiązał administratora , by ten wysłał pisemne zapytania jak chcieliby zagospodarować teren np. ogrodzenie, nasadzenia itd.
Podsumowanie: mieszkańcy parterów otrzymali korespondencję

7. w nawiązaniu do powyższego Zarząd, zobowiązał administratora by ten wysłał do firm zewnętrznych zapytania o ofertę na zagospodarowanie terenu zielonego nasze WM.
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi czy wpłynęły oferty

8. z powodu ciągłych awarii oświetlenia garażowego Zarząd zobowiązał administratora do wymiany czujników ruchu na produkcji innej niż chińskie do dnia 30-11-2009r.
Podsumowanie: zalecenie wykonano

9. w związku ze złą jakością usług sprzątania, Zarząd zobowiązał administratora do przedstawienia nowej oferty na sprzątanie do dnia 30-12-2010r
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał oferty do nadal

10. w związku ze złą jakością ułożenia kostki brukowej w obrębie naszej WM, wykazano dziury, wgłębienia, szpary po między kostkami, Zarząd zobowiązał administratora do sprawdzenia stanu jakościowego kostki brukowej do dnia 30-11-2009r
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi do nadal

11. w związku z nadejściem zimy Zarząd, zobowiązał administratora, by ten rozeznał sposób na zmniejszenie poślizgowości kostki gresowej przed wejściem do klatki 105, do dnia 30-11-2009.
Podsumowanie: brak realizacji problemu do nadal

12. Zarząd zobowiązał administratora, by ten rozeznał możliwość montażu jednej zbiorczej anteny SAT i anteny analogowej na dachu budynku, by każdy współwłaściciel mógł korzystać z gniazdka w mieszkaniu. Zarząd nie określił terminu zadania.
Podsumowanie: Zarząd nie otrzymał odpowiedzi do nadal

13. Zarząd zobowiązał administratora by ten rozpoznał temat o możliwości parkowania pojazdów z instalacją LPG w garażach oraz ewentualność montażu czujników wypływu gazu.
Podsumowanie: Administrator umieścił w części garażowej Regulamin, ale nadal nie rozpoznano tematu czy samochody z dodatkowym zasilaniem gazowym mogą w garażu parkować.

Zarząd poza powyżej wypisanymi sprawami wskazuje wybrane elementy administrowania , a dotyczące m.in. wpłat na konto tzw. OKO. Wpłaty dokonywane chaotycznie w nieregularnych odstępach czasu, bywały miesiące pozbawione wpłat, a w kolejnych miesiącach nadpłacano środki.
Rok 2009, reasumując zamknął się 13 wpłatami. W roku 2010 w styczniu nie przelano środków na konto remontowe. Zapewne w celu zbilansowania poprawności wpłacanych środków.
Podsumowując nasuwa się pytanie czy Właściciele mają pewność, ze środki gromadzone na koncie będą w przyszłości prawidłowo wpłacane?

Sporządzono też zestawienie gromadzenia środków na koncie bieżącym z którego wynika nagromadzenie środków na koncie. Prawdopodobnie wynika to z faktu przewartościowanych opłat, naliczonych przez Administratora, a wnoszonych przez Współwłaścicieli.
Administrator w takim razie nie przeprowadzał w ciągu ubiegłego roku najprostszych analiz z których mógłby zaobserwować sukcesywne wzrastające środki na koncie bieżącym.

Zarząd wykazując powyższe wnosi o dyskusje w tym zakresie oraz prosi o wyciagnięcie wniosków przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Joanna Wójcik
Piotr Różnicki
Piotr Winiarski

0 Komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Twój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.