Uchwała 2/2010

Działając w oparciu o art. 12 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie utrzymania części wspólnej niepodzielnej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach sporządzonym przez Administratora – ARPOL Sp. z o.o., postanawia:

  1. Przyjąć przedłożone sprawozdanie finansowe kosztów utrzymania części wspólnej niepodzielnej nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach za 2009 r.
  2. Powstałą nadwyżkę finansową w kwocie globalnej 10.434,03 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 3/100) postanawia przeksięgować na fundusz remontowy w 2010 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) uchwała zostaje podjęta częściowo na zebraniu w dniu 25.03.2010 r. ,a częściowo w drodze indywidualnego zbierania odpisów

0 Komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Twój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.