Uchwała 6/2010

Działając w oparciu o artykuły Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami) Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skalnej 105-109 w Tychach postanawia:

  1. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażają zgodę na zagospodarowanie terenu zielonego przylegającego do mieszkań na parterze po obrysie mieszkania do skarpy. Ww. prace wykonane będą na koszt Właściciela mieszkania.
  2. Dopuszcza się możliwość odgrodzenia zagospodarowanego terenu płotkiem o wysokości do 1 metra.
  3. Zabrania się sadzenia na tym terenie drzew i żywopłotów.

Użytkownik terenu jest zobowiązany do udostępnienia terenu, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, na wypadek konieczności usunięcia awarii lub przeprowadzenia robót budowlano-remontowych.

0 Komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Twój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.