PILNE : Spotkanie wspólnoty

Szanowni Współwłaściciele.

W trybie pilnym nasza Wspólnota Mieszkaniowa musi spotkać się na spotkaniu właścicieli w obrębie naszej nieruchomości. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 czerwca o godz. 19.00 w ogródku. W przypadku braku quorum spotkanie rozpocznie się o 19.30. Tematem spotkania będzie omówienie decyzji Firmy Invest Consulting. Na spotkaniu będzie możliwość podjęcia uchwały w sprawie dalszego sprawowania zarządu nasza Wspólnotą Mieszkaniową. W razie niemożności przybycia na spotkanie prosimy o wskazanie osoby upoważnionej do udziału w głosowaniu.

Z poważaniem:

ZARZĄD

Wzór upoważnienia:

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam Pana/Panią
Adres
Do reprezentowania mnie na spotkaniu właścicieli w dniu 10 czerwca 2010r oraz do głosowania nad uchwałami podejmowanymi na spotkaniu.
(podpis)

0 Komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Twój komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.