Zakup miejsca garażowego

Firma ZMIROB głosiła administratorowi chęć sprzedaży miejsc garażowych będących w jej posiadaniu w cenie 15000 zł brutto.

W przypadku braku zainteresowania miejsca zastaną odsprzedane na wolnym rynku.

Chętnych do zakupu miejsca prosimy o kontakt z firmą ZMIROB.

Regulamin wspólnoty

Przypominamy, że regulamin wspólnoty jest dostępny po zalogowaniu się na portalu oraz u administratora (admin@wmskalna.ndi.net.pl).

 

Zaproszenie do składania ofert na ułożenie kostki betonowej o pow. 56 m².

Wspólnota Mieszkaniowa Skalna 105-109
ul. Skalna 105-107-109 43-100 Tychy
Administrator:
„Compendium Consulting”
ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy

Zwani dalej Zamawiającym:

Zapraszają do składania ofert na wykonanie:

1. Ułożenie kostki betonowej o pow. 56 m².

Przedmiar do pobrania.

Warunki dla oferentów:

1.1.  Wypełnić formularz ofertowy (Zał. Nr 1),
1.2.  Zaparafować wzór umowy- (Zał. Nr 2),
1.3.  Zaparafować wzór karty gwarancyjnej-(Zał. Nr 3),
1.4.  Przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
1.5.  Przedłożyć oświadczenie o braku zaległości w URZĘDZIE SKARBOWYM,
ZUS.
1.6.  Załączyć referencje
1.7.  Dysponować odpowiednią kadrą pracowników
1.8.  Przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony wg. Załączonego
przedmiaru.
1.9.  Dołączyć dowód wpłaty Wadium.
1.10.  Oferta winna być połączona w sposób uniemożliwiający rozerwanie. Na
kopercie należy dopisać: KONKURS- UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ”.
1.11.  Dokonać wizji w przedmiocie zamówienia i odebrać mapę.
1.12.  Oferent obowiązany jest do wpłaty wadium( konto Wspólnoty Mieszkaniowej)
do dnia 30-04-2012r, w wysokości 1 000 zł, które zostanie zwrócone pod warunkiem
rozpoczęcia prac w terminie. W przypadku nie rozpoczęcia prac w umówionym
terminie, kwota wadium zostanie zaksięgowane jako odszkodowanie. Numer
rachunku bankowego Wspólnoty: ING Bank Śląski, nr konta: 92-1050-1399-1000-
0090-6455-2301.

Wybór wykonawcy:

Zamawiający, zastrzegają dla siebie prawo wyboru do prowadzenia negocjacji z
oferentami zakwalifikowanymi do drugiego etapu.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą w terminie 7 dni od daty
wyboru.
Zamawiający zastrzegają sobie również możliwość unieważnienia postępowania
konkursowego bez podania przyczyny.
Termin składania ofert: 30-04-2012r do godz. 12.00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
„Compendium Consulting”
Piotr Winiarski
Ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
tel. 0 691 869 171

Szczęśliwego Nowego 2012 Roku!

Kradzież nasadzeń

Niestety kolejny raz nasze nasadzenia padły łupem złodzieja.

Chodzi o nasadzenia z terenu przylegającego do klatki 107. Wszelkie osoby, które zauważyły w ostatnim czasie kogoś, kto może mieć z tym związek proszone są o kontakt z administratorem.

Wszystkich mieszkańców wspólnoty prosimy o zwrócenie uwagi na obce osoby przebywające na terenie wspólnoty.

To nie pierwszy przypadek kradzieży na naszym terenie.

Zaproszenie do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa Skalna 105-109
ul. Skalna 105-107-109 43-100 Tychy
Administrator;
„Compendium Consulting”
ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
Zwani dalej Zamawiającym:
Zapraszają do składania ofert na wykonanie:

1. Ułożenie kostki betonowej o pow. 49 m².
Warunki dla oferentów:

1.1. Wypełnić formularz ofertowy (Zał. Nr 1),
1.2. Zaparafować wzór umowy- (Zał. Nr 2),
1.3. Zaparafować wzór karty gwarancyjnej-(Zał. Nr 3),
1.4. Przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
1.5. Przedłożyć oświadczenie o braku zaległości w URZĘDZIE SKARBOWYM, ZUS.
1.6. Załączyć referencje
1.7. Dysponować odpowiednią kadrą pracowników
1.8. Przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony wg. Załączonego przedmiaru.
1.9. Oferta winna być połączona w sposób uniemożliwiający rozerwanie. Na kopercie należy dopisać: KONKURS- UŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ”.
Wybór wykonawcy:

Zamawiający, zastrzegają dla siebie prawo wyboru do prowadzenia negocjacji z oferentami zakwalifikowanymi do drugiego etapu.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą w terminie 7 dni od daty wyboru.
Zamawiający zastrzegają sobie również możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Termin składania ofert: 30-09-2011r
Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
„Compendium Consulting”
Piotr Winiarski
Ul. Glinczańska 9
43-100 Tychy
tel. 691 869 171

Przegląd przewodów wentylacyjnych

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Rozdział VI, Art. 62., ust.1, pkt.1c), odbędzie się w dniu 11-04-2011r (poniedziałek), w godzinach od 17.00 do 20.00, przegląd przewodów wentylacyjnych.
Przegląd będzie dokonywany przez;

Zakład Kominiarski
Pan Radosław Nowak,
43-100 Tychy, ul. Targiela 75.
Tel.(0-32) 219 65 42
Tel kom. 502 235 882

ZEBRANIE WŁAŚCICIELI LOKALI WSPÓLNOTY 17.03.2011

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 poz. 903 z dnia 26 września 2000 r. z późniejszymi zmianami) administrator uprzejmie informuje, że w dniu 17 marca 2011 r. (CZWARTEK) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej 123 odbędzie się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej.

Podwyżka opłat za ogrzewanie

PEC zwiększa opłaty za ogrzewanie:
1. rata miesięczna za zamówiona moc cieplną   5 389,40zł/MW/m-c
2. za dostarczone ciepło                                       19,63zł/GJ
3. za nośnik ciepła                                                 8,39zł/m3

Ceny obowiazują od 1 grudnia 2010r.

PILNE : Spotkanie wspólnoty

Szanowni Współwłaściciele.

W trybie pilnym nasza Wspólnota Mieszkaniowa musi spotkać się na spotkaniu właścicieli w obrębie naszej nieruchomości. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 czerwca o godz. 19.00 w ogródku. W przypadku braku quorum spotkanie rozpocznie się o 19.30. Tematem spotkania będzie omówienie decyzji Firmy Invest Consulting. Na spotkaniu będzie możliwość podjęcia uchwały w sprawie dalszego sprawowania zarządu nasza Wspólnotą Mieszkaniową. W razie niemożności przybycia na spotkanie prosimy o wskazanie osoby upoważnionej do udziału w głosowaniu.

Z poważaniem:

ZARZĄD

Wzór upoważnienia:

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam Pana/Panią
Adres
Do reprezentowania mnie na spotkaniu właścicieli w dniu 10 czerwca 2010r oraz do głosowania nad uchwałami podejmowanymi na spotkaniu.
(podpis)

Następna strona »